นาวาโท ศักดิ์ศรี แสงพันตา

  • นาวาโท ศักดิ์ศรี แสงพันตา

  • หัวหน้าแผนกธุรการ

  • โสด
  • -
  • -
  • การศึกษา

    ตำแหน่งที่สำคัญ