พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา

 • พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา

 • เจ้ากรมจเรทหารเรือ

 • -
 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา

  ตำแหน่งที่สำคัญ
  - รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ