นาวาเอก วิชะยะ พิริยะวัฒน์

  • นาวาเอก วิชะยะ พิริยะวัฒน์

  • ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ

  • สมรส
  • -
  • -
  • การศึกษา

    ตำแหน่งที่สำคัญ