น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาควบคุมภายใน ทร.ประจำปี 2564

Release Date : 03-11-2020 00:00:00
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาควบคุมภายใน ทร.ประจำปี 2564

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี รอง จก.จร.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาควบคุมภายใน ทร.ประจำปี 2564

เมื่อ 2 พ.ย.63