กรมจเรทหารเรือร่วมกับกรมสารวัตรทหารเรือ จัดข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กวดขันระเบียบวินัยข้าราชการและกำลังพลของกองทัพเรือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

Release Date : 14-10-2021 00:00:00
กรมจเรทหารเรือร่วมกับกรมสารวัตรทหารเรือ จัดข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กวดขันระเบียบวินัยข้าราชการและกำลังพลของกองทัพเรือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

กรมจเรทหารเรือร่วมกับกรมสารวัตรทหารเรือ จัดข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กวดขันระเบียบวินัยข้าราชการและกำลังพลของกองทัพเรือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ - ๐๙๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับทหาร กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมต่าง ๆ ของทหารเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ