กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดนาคกลางฯ

Release Date : 09-12-2021 12:13:30
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดนาคกลางฯ

     จร.ทร.จัดกำลังพลจำนวน 10 นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ณ วัดนาคกลางฯ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 ธ.ค.64