ว่าที่ น.ท.วสันต์ ปานโพธิ์ และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 28-12-2021 14:40:19
ว่าที่ น.ท.วสันต์  ปานโพธิ์ และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔