น.ท.ชัยวัฒน์ ปุญญา และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

Release Date : 12-01-2022 10:30:45
น.ท.ชัยวัฒน์  ปุญญา และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕