จ.อ.นิคม สรเวช และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

Release Date : 17-01-2022 16:41:04
จ.อ.นิคม  สรเวช และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพไทย ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕