ร.ท.นิวัฒน์ เดชพรหม และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

Release Date : 26-01-2022 09:47:03
ร.ท.นิวัฒน์  เดชพรหม และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕