นาวาเอก ปัทพงษ์ ดุรงค์ฤทธิชัย รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Release Date : 30-06-2022 00:00:00
นาวาเอก ปัทพงษ์  ดุรงค์ฤทธิชัย รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นาวาเอก ปัทพงษ์  ดุรงค์ฤทธิชัย รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ นาย ที่รับราชการในกองประจำการครบกำหนดใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาคารกองบัญชากองทัพเรือ ๕ พระราชวังเดิม