นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ จร.ทร. ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑ มี.ค.๖๖

Release Date : 03-03-2023 00:00:00
นาวาเอก ประพันธ์  ศรีสุวิภา  รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ จร.ทร. ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑ มี.ค.๖๖

 นาวาเอก ประพันธ์  ศรีสุวิภา  รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ จร.ทร. ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ในวันพุุธที่ 1 มี.ค.66 ระหว่างเวลา 0900-1200 ณ บริเวณ บก.จร.ทร. อาคาร 5