กรมจเรทหารเรือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

Release Date : 02-06-2023 00:00:00
กรมจเรทหารเรือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖ พลเรือตรี ธีรยุทธ  ดาวมุกดา  เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖