พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

Release Date : 11-08-2023 22:27:04
พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กรมจเรทหารเรือ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ