นาวาเอกมนัส เจือจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะเข้าพบ ผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕

Release Date : 20-07-2022 00:00:00
นาวาเอกมนัส เจือจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะเข้าพบ ผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕

นาวาเอกมนัส เจือจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะเข้าพบ ผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน เมื่อ ๘ ก.ค.๖๕

โดยมีคุณสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้การต้อนรับ