เครื่องหมายแสดงตนผู้ตรวจราชการ

Release Date : 07-04-2015 00:00:00
เครื่องหมายแสดงตนผู้ตรวจราชการ

รายละเอียดเครื่องหมายแสดงตนผู้ตรวจราชการกรมจเรทหารเรือ

๑ เครื่องหมายทำด้วยโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร
         ๒. รายละเอียดเครื่องหมาย ประกอบด้วย
             ๒.๑ รูปสมอสอดดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ อยู่บนหน้าปัดเข็มทิศ ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลมเป็นขดเชือกสีทอง
             ๒.๒ เบื้องบนมีคำว่า "จเรทหารเรือ" เบื้องล่างมีคำว่า "ตรวจราชการ" เป็นสีทอง