รายพระนามและนามจเรทหารเรือ

Release Date : 08-04-2015 00:00:00
รายพระนามและนามจเรทหารเรือ

พลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จเรทหารเรือ พระองค์แรก
๑ ส.ค.๒๔๖๐ - ๑๔ ม.ค.๒๔๖๐