กรมจเรทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

Release Date : 02-06-2023 00:00:00
กรมจเรทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร