พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Release Date : 27-07-2023 00:00:00
พลเรือตรี ธีรยุทธ  ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖