นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารเรือ ในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ และผลัดที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๒ นาย ที่รับราชการในกองประจำการครบกำหนด ใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

Release Date : 27-07-2023 00:00:00
นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารเรือ  ในพิธีปลดทหารกองประจำการ  ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ และผลัดที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๒ นาย ที่รับราชการในกองประจำการครบกำหนด  ใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖