กรมจเรทหารเรือจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๑๐๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่กำลังพลกรมจเรทหารเรือ

Release Date : 04-08-2023 00:00:00
กรมจเรทหารเรือจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๑๐๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่กำลังพลกรมจเรทหารเรือ