พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

Release Date : 11-08-2023 21:58:35
พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖