ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Release Date : 05-09-2023 10:16:53
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องสุพรรณหงส์ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ประเภทอาคารที่พัก

    ๑.๑  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาคารหอพักพยาบาลนายเรือหญิงโสด โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

    ๑.๒  รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ได้แก่ อาคารพักนายทหารประทวน ๓๒ ครอบครัว หมายเลข ๓ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

    ๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ได้แก่ อาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว หมายเลข ๓๐ สำนักงานควบคุมบ้านพักพื้นที่สัตหีบ


๒. ประเภทเรือนแถว

    ๒.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัวหมายเลข ช.๗ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

    ๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ได้แก่ เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ป.๓๘ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

    ๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ได้แก่ เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๘ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง


๓. ประเภทบ้าน

    ๓.๑  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านพักนายทหารประทวน เลขที่ ๑๑๕๕ กองเรือยุทธการ

    ๓.๒  รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ได้แก่ บ้านพักนายเรือ เลขที่ ๑๑๐๖/๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

    ๓.๓  รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ได้แก่ บ้านพักนายเรือ เลขที่ น.๒๐๔ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัลการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง