นาวาเอก กุมุทพันธ์ แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรหทารเรือ ร่วมตรวจการปฏิบัติกับจเรทั่วไป เมื่อ ๑ – ๓ มี.ค.๖๖

Release Date : 31-03-2023 00:00:00
นาวาเอก กุมุทพันธ์  แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรหทารเรือ ร่วมตรวจการปฏิบัติกับจเรทั่วไป เมื่อ ๑ – ๓ มี.ค.๖๖

น.อ.กุมุทพันธ์  แสงเฟื่อง รอง จก.จร.ทร. เป็นผู้แทน จก.จร.ทร. ร่วมตรวจกับจเรทั่วไป ซึ่งตรวจการปฏิบัติหน่วย ทบ. จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ ทภ.๒  บชร.๒ และ กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดยมี พล.อ.จักรพงษ์  นวลชื่น จร.ทร.ทั่วไป เป็นประธานกรรมการ  เมื่อ ๑ – ๓ มี.ค.๖๖